Kumbaya
(W&G version)

Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Someone's prayin', Lord, kumbaya;
Someone's prayin', Lord, kumbaya;
Someone's prayin', Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Someone's cryin', Lord, kumbaya;
Someone's cryin', Lord, kumbaya;
Someone's cryin', Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Someone's singin', Lord, kumbaya;
Someone's singin', Lord, kumbaya;
Someone's singin', Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Kumbaya, my Lord, kumbaya;
Oh, Lord, kumbaya.

Kumbaya.